N-S-82 "Březinka"
Pěchotní srub N-S-82
N-S-82Československé opevnění

Československé opevnění budované v letech 1935 - 1938 je linie pevností, která měla sloužit k obraně státních hranic tehdejšího Československa proti útoku ze strany Německa a částečně také Maďarska. Do osudného roku 1938 se zdaleka nepodařilo celou linii dokončit. Postavené pevnosti ať lehkého tak těžkého opevnění se nepodařilo plně vyzbrojit. Klíčové body obrany - tvrze, neměly svoji nejdůležitější výzbroj tvořenou houfnicemi v dělostřeleckých srubech a otočných věžích. Linie opevění zkrátka nebyla v roce 1938 připravená plně čelit nepříteli. Je však důkazem toho jak bylo předválěčné Československo odhodláno bránit svoji nezávislost. Tato stránka by měla všem zájemcům přiblížit jak vypadal "základní stavební kámen" linie - samostatný pěchotní srub a dále potom o možosti návštěvy jednoho z těchto srubů kterým je N-S-82 "Březinka", kde je dnes díky náchoskému KVH zřízen "Památník československého opevnění 1935-1938 pěchotní srub Březinka"

Popis srubu

N-S-82 "Březinka" je samostatný, oboustranný, dvoukřídlý pěchotní srub, který je výškově lomený - vyšší strana je pravá. Srub má dvě podlaží a je postaven ve II. stupni odolnosti. Síla ocelového zvonu a síly železobetonových stěn v této odolnosti jsou uvedeny v následující tabulce.

čelní stěnastropstěna se střílnamitýlová stěnatloušťka zvonuodolnost do ráže
225 cm200 cm100 cm100 cm20 cm280 mm
Hlavní zbraně "Březinky" byly "L1" (označení pro kanon 47 mm spřažený s těžkým kulometem vz.37 ráže 7,92 mm) a "M" (označení pro dva spřažené těžké kulomety vz.37 ráže 7,92 mm) vlevo, tj. směrem k Náchodu, a dvě zbraně "D" (označení pro sólo těžký kulomet vz.37) vpravo. Ve stropnici srubu byly zabetonovány dva ocelové zvony sloužící k pozorování a obraně srubu. Zvon vlevo byl vyzbrojen kulometem vz.37 (zbraň "D") a zvon vpravo lehkým kulometem vz.26 ráže 7,92 mm (zbraň "N"). Další výzbroj pak tvořily 4 lehké kulomety vz.26 "pod betonem", které sloužily k ochraně střílen hlavních zbraní a ochraně vchodu. K tomuto účelu také sloužily granátové skluzy, které zajišťovaly ochranu míst které nebylo možno postřelovat z ostatních zbraní.

Historie

Výstavba srubu byla zahájena 28. června 1937 firmou Ing. Rudolf Frič. Betonáž probíhala nepřetržitě od 4. do 9. října 1937. Celková kubatura betonu je 1 365 m3. Levý zvon (čtyřstřílnový pro TK vz.37, váha 21,6 t) byl osazen 20. července 1938 a pravý (třístřílnový pro LK vz.26, váha 20,2 t) byl osazen 23. července 1938. Náklady na hrubou stavbu srubu převyšovaly částku 1 milionu Kč. Téměř veškeré vnitřní instalace byly v záři 1938 dokončeny. Nebyl však položen telefoní kabel. Posádku "Březinky" tvořilo 32 vojáků 7. roty III. praporu 18. hraničářského pluku.
Po odstoupení pohraničí ztratilo opevnění význam, protože většinou připadlo Německu. Proto byla "Březinka" , která se nacházela stále na českém území, odzbrojena a bylo demontováno téměř veškeré vnitřní vybavení. Po obsazení zbytku území německou armádou byly vytrženy oba zvony a levé střílny. Poté srub postupně chátral až do roku 1989 kdy s jeho rekonstrukcí začal KVH Náchod. Dnes je podstatná část srubu rekostruována do podoby z konce září 1938.