N-S-82 "Březinka"

Horní patro

pancéřové
dveře
střílna na
ochranu vchodu
místnost velitelemístnost
telefonisty
pravá bojová místnostTK
levý
TK
pravý
stěnový periskop střílna
pro LK
plánek N-82
vařičstřílna
pro LK
kanon L1dvojče TK levá bojová místnoststřílna
pro LK
střílna
pro LK
zvon
zaměřovač TK panoramatický
zaměřovač TK
L1 zprava L1 zezadu závěr L1výtah na munici
ve zvonu
periskop
ve zvonu
tel. ústředna

L1 kanon ráže 47 mm spřažený s těžkým kulometem vz.37 ráže 7,92 mm
M dva spřažené těžké kulomety vz.37 ráže 7,92 mm
D sólo těžký kulomet vz.37 ráže 7,92 mm
N lehký kulomet vz.26 ráže 7,92 mm

Vchod do srubu zajišťuje mříž. Za mříží je krátká chodba na jejimž konci je pomocná střílna, která měla sloužit k ochraně vchodu, pokud by nepřítel proniknul až ke vchodu. Chodba se poté láme o 90o doprava. Zde jsou 30 mm tlusté pancéřové dveře. Za těmito dveřmi se chodba opět láme o 90o doleva. Poté chodba pokračuje a končí protiplynovými dveřmi. Prostor který je mezi pancéřovými a protiplynovými dveřmi sloužil jako odmořovací prostor.

Za protiplynovými dveřmi probíhá napříč celým srubem chodba, spojující všechny místnosti v horním patře. Pokud se dáme touto chodbou doprava, projdeme kolem místosti velitele a telefonisty, které jsou vlevo a kolem pravé střelecké místnosti a pomocné střílny vpravo až ke zvonové šachtě.

Místnost velitele sloužila jako ubikace a kancelář velitele srubu. Dnes je rekonstruována do své původní podoby z roku 1938.
Místost telefonisty byla spojena okénkem s místností velitele srubu. V roce 1938 nebyla plně vybavena, protože pevnostní sít ještě nebyla vybudována. Dnes je zde instalována pevnostní telefonní ústředna.
Pravá střelecká místnost je dnes plně rekonstruována. Jsou zde zalafetovány dva těžké kulomety vz.37 ráže 7,92 mm (zbraň "D"), které jsou orientovány k palbě směrem k dalšímu objektu N-S-81 "Lom". Nad každým kulometem je panoramatická mapa s ukazovátkem, které se pohybuje současně se zbraní a vždy ukazuje bod na mapě na který je kulomet zamířen. To mělo význam především při případné palbě za snížené viditelnosti, kdy veškeré údaje o nepříteli přicházeli pouze od pozorovatele ve zvonu. V pomocné střílně je zde také lehký kulomet vz.26 ráže 7,92 mm (zbraň "N").
Pomocná střílna měla chránit střílny hlavních zbraní, pokud by se nepřítel přiblížil do týlu srubu a chtěl (například náložemi) vyřadit z boje hlavní střílny. Zde se také nachází granátový skuz (na obr. vpravo dole), který zase zajišťoval ochranu "diamantového" (ochranného) příkopu, jenž nemohl být postřelován žádnou zbraní. K pozorování dna ochranného příkopu sloužil stěnový periskop. Naproti pomocné střílně se nacházel sklad kulometné munice.
Zvonová šachta sloužila ke vstupu pozorovatele do zvonu. Zvon byl v roce1938 vybaven pouze improvizovaně, dnes zde však je instalována podlážka a tak vybavení spíše odpovídá stavu, jaký by byl po jeho úplném dokončení. Zvon (maketa) je třístřílnový pro LK vz 26 a měl sloužit hlavně k pozorování a řízení palby hlavních zbraní a do boje se měl zapojit až při přímém ohrožení srubu. Uprostřed zvonu měl být zrcátkový periskop.

Pokud se vydáme na hlavní chodbě vlevo, "za rohem" uvidíme vstup do pomocné střílny chránící vchod (zde se měli používat pouze osobní zbraně vojáků). Do zbytku levé části se musí sejít po šesti schodech (srub je výškově lomený), v této části se vpravo nachází dvě místnosti - ubikace pro poddůstojníky a sklad dělostřelecké munice. Za nimi poté sklad kulometné munice, nádrže na vodu a vstup do levé zvonové šachty. Levý zvon (dnes je zde betonová maketa) je čtyřstřílnový a měl být díky možnosti dalekého dostřelu vyzbrojen TK vz 37. Vlevo je levá střelecká místnost a pomocná střílna opět se stěnovým periskopem a granátovým skluzem. Dále směrem k levému zvonu se nachází vařič.

Levá střelecká místnost je dnes také plně rekonstruována. Je zde zalafetováno dvojče těžkých kulometů vz.37 ráže 7,92 mm (zbraň "M") a kanon ráže 47 mm spřažený s těžkým kulometem vz.37 ráže 7,92 mm (zbraň "L1"). Tento kanon je jeden z nemnoha zachovaných v ČR. Byl dovezen z Norska, kde byl původně instalován v německém Atlantickém valu. Shodou okolností se jedná o původní zbraň, která byla skutečně v Březince v roce 1938 instalovaná. Obě zbraně jsou orientovány směrem k dalšímu objektu N-S-83 "Lázně". V pomocné střílně je lafetovaný opět lehký kulomet vz.26.